FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Aktuality
Bulletin Ekonomických staveb


 

Články

Solární energie

Sluneční energie se podílí na vzniku prakticky veškeré energie, která je na Zemi k dispozici. Samotná energie, která ve fromě slunečního záření dopadá na zemský povrch, vzniká jadernými reakcemi uvnitř Slunce. Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob kyslíku na Slunci je očekáváno zhruba za 5-8 miliard let, je tato energie řazena mezi obnovitelné zdroje.

Energie ze Slunce se podílela i na vzniku tzv. neobnovitelných zdrojů na Zemi, zejména jde o ropu, zemní plyn a uhlí. Jelikož se zásoby těchto paliv neustále ztenčují, začíná se čím dál více hovořit o možnosti využití právě obnovitelných zdrojů, mezi které právě solární energie patří. Ostatně sluneční záření se podílí i na vzniku ostatních obnovitelných zdrojů, ať již jde o využití energie větru, který vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu, energii vody, která vzniká odpařováním vody v důsledku slunečního záření či energii biomasy, která v sobě nese uloženou energii slunečního záření.

Množství solární energie, které dopadá na povrch planety Země, by bohatě stačilo k uspokojení všech potřeb, kdybychom byli schopni ji efektivně využívat. Tato doba je ještě poměrně daleko, ale vzhledem k vzrůstající potřebě najít alternativu ke klasickým zdrojům energie se situace za poslední dobu výrazně zlepšila. Jednotlivé vlády podporují využití solární energie pomocí ekonomických podnětů, díky kterým se lidem využívání solárních systémů (z ekonomického hlediska stavby) vyplatí. A čím více se tyto systémy uplatňují, tím se zvyšuje jejich kvalita a snižují pořizovací náklady. V pouštích na americkém kontinentě vznikají obrovské solární farmy nebo solární elektrárny založené na zrcadlech, která soustředí obrovské množství slunečních paprsků do jednoho bodu a získávají tak obrovskou akumulaci energie.

Výhody solární energie si dnes uvědomuje téměř každý, praktická nevyčerpatelnost zdroje, ekonomická dostupnost, minimální ekologická zátěž pro Zemi. Zásadním nedostatkem solární energie je zatím obtížná skladovatelnost získané energie pro pozdější ekonomické využití. To prozatím brání výraznějšímu rozšíření, ale dá se předpokládat, že i toto omezení bude časem překonáno.

Využití solární energie může být různé. V současné době již na trhu existuje dostatečné množství produktů, které vyhoví rozličným požadavkům. Ať jde o termické solární systémy sloužící k ohřevu vody v bazénu nebo k vytápění domu nebo o ekonomické fotovoltaické systémy zajišťující elektrickou energii pro provoz objektu, nic z toho dnes není problém. Důležité ovšem je na celou problematiku nahlížet z komplexního hlediska a kromě výběru správného solárního systému je potřeba se soustředit i na vlastnosti domu, do kterého bude systém instalován.

Tyto stránky Vám přináší přehled nejrozšířenějších systémů včetně jejich vlastností a příklady použití. Také nastiňují některé další požadavky, které je třeba dodržet proto, aby bylo použití solárního systému skutečně užitečné a ekonomicky přínosné.

Levný plyn můžete najít na usetreno.cz

 
 
    Podělte s ostatními:
     
    Pridat.eu