FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Aktuality
Bulletin Ekonomických staveb


 

Články

Termické solární kolektory

Napsal dne 26. 10. 2009

Termické solární kolektory jsou jedním ze dvou nejčastějších způsobů aktivního využívání solární energie. Tyto kolektory slouží k ohřevu vody, která je následně využívána jako užitková, na vytápění nebo k ohřevu bazénů.

Nejdůležitější částí každého termického kolektoru je tzv. absorbér. Jde o trubici příp. desku, která se nachází uvnitř kolektoru. Na povrchu absorbéru dochází k přeměně slunečního záření na tepelnou energii. Absorbém musí samozřejmě co nejvíce „přitahovat“ a pohlcovat sluneční záření, proto je důležitá správně zvolená barva (černá) a materiál, ze kterého je absorbér vyroben.

Rozlišujeme 3 druhy termických solárních kolektorů v závislosti na jejich konstrukci a využití:

  1. bazénové sluneční kolektory
  2. ploché sluneční kolektory
  3. vakuové sluneční kolektory

Bazénové solární kolektory

Jedná se o nejjednodušší druh solárních kolektorů, neboť nároky na jejich použití a kvalitu bývají nejnižší. Tento druh kolektorů se nejčastěji využívá právě pro ohřev vody v bazénech. Jejich konstrukce je nejjednodušší, zpravidla jsou tvořeny pouze absorbérem černé barvy, bez skříně zadržující teplo a nejsou překryté skleněnou deskou.

Tyto kolektory pracují, pokud rozdíl teplot obsorbéru a okolí je 0 – 20°C. Díky absenci skleněné desky zde nedochází ke ztrátám odrazem a prostupem. Při nízkých rozdílech teplot může být dokonce účinnost tohoto typu kolektoru vyšší než u ostatních typů.

Ploché solární kolektory

Také u tohoto typu dochází k zachycení tepla absorbérem, ve kterém se mění na tepelnou energii. Pomocí tepelně vodivé kapaliny je tato energie vedena do výměníku, kde je teplo využito k přípravě teplé užitkové vody, pro vytápění nebo je uskladněno pro využití v období bez slunečního svitu.  Tepelně vodivou kapalinou bývá většinou voda s příměsí nemrznoucí kapaliny.

Ploché solární kolektory mohou být vybaveny i tzv. selektivní absorpční vrstvou. Ta umožňuje zachytit i sluneční záření, které je rozptýleno v atmosféře, tzv. difúzní záření. Výběrem vhodných komponent o dostatečné kapacitě lze v našich podmínkách ušetřit až 75% nákladů na ohřev teplé vody. Životnost základních komponent bývá kolem 30 let, kdy dokáží pracovat s účinností až 80%. Pokud využijeme kolektory se selektivní vrstvou, je možné takto získanou energií i efektivně vytápět budovu.

Vakuové solární kolektory

Vakuový solární kolektor je prakticky zdokonalený kapalinový kolektor. Aby došlo ke zmírnění tepelných ztrát a tím tedy ke zvýšení účinnosti, je z tohoto kolektoru odčerpaný vzduch. Účinnost těchto kolektorů je pak vyšší zejména při výraznějším rozdílu teplot mezi obsorbérem a okolím, a také při nižší intenzitě slunečního záření.

Solární kolektor pracuje obdobně jako plochý kolektor, vakuová trubice zachycuje záření a přeměňuje jej na tepelnou energii. Díky této energii dochází k odpařování tepelně vodivé kapaliny (voda nebo alkohol), která přechází jako pára do kondenzátoru, kde ohřívá teplou užitkovou vodu nebo vodu k vytápění. Po ochlazení se vrací jako kapalina zpět do kolektoru.

Výhodou vakuových kolektorů je bezesporu jejich vyšší účinnost, která je ale vyvážena vyššími pořizovacími náklady. Tyto kolektory jsou vhodnější pro vytápění domu než ploché kolektory.

 
 
    Podělte s ostatními:
     
    Pridat.eu