FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Aktuality
Bulletin Ekonomických staveb


 

Články

Využití solární energie v rodinných domech

Napsal dne 17. 11. 2011

 

Solární energie nachází praktické využití i v oblasti bydlení. Díky tomuto druhu obnovitelného zdroje se postupně upouští od klasických paliv, při jejichž spalování dochází ke vzniku zplodin.

 

První způsob využití solární energie se nazývá pasivní. Název může působit dojmem, že se energie nevyužije naplno, ale opak je pravdou. Jedná se o takzvanou „solární architekturu“. Domy mají speciální konstrukci, která je schopna zachytit co nejvíce slunečního světla. To je pak využito na vytápění. V zimních měsících, kdy je slunečního světla relativně nedostatek, však není nutné nějak přitápět. Další způsob se nazývá aktivní využívání solární energie. To je na domě již speciální technika, která sluneční energii proměňuje v tepelnou nebo elektrickou. Pro výrobu tepelné energie jsou zapotřebí termální kolektory, pro výrobu elektrické energie zase fotovoltaické panely - fotovolvaické elektrárny.

Výhody

Jednou z výhod je jistě úspora peněz, ale také šetrnost k životnímu prostředí. Jste také osvobození od placení ekologické daně. Za sluneční energii nemusíte nikomu nic platit. Jediná vaše investice spočívá v pořízení solární techniky nebo speciálně navrženého rodinného domu.

Vytápění domu pomocí slunce

Jak je uvedeno výše, dá se pomocí solární energie také vytápět. Je to jeden ze způsobů, kdy se dá vytápět levně a ekologicky. Ekologické vytápění domu nabízí i další možnosti jako je využívání tepelných čerpadel nebo rekuperačních jednotek. To všechno jsou druhy vytápěcích systémů, při kterých je využívána energie jen z obnovitelných zdrojů. Více informací o možnostech ekologického vytápění, se dozvíte na stránkách http://vytapeni-rodinnych-domu.cz.

 
 
    Podělte s ostatními:
     
    Pridat.eu